Giấy phép sử dụng phần mềm “Tòa soạn điện tử”

Mỗi giấy phép sử dụng phần mềm Tòa soạn điện tử (sau đây gọi là phần mềm) được cung cấp cho một tên miền.

Người sử dụng có quyền chuyển nhượng giấy phép sử dụng theo tên miền mà phần mềm đang chạy.

Hiệu lực của giấy phép này là vĩnh viễn. Khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp miễn phí trong 1 năm, sau thời gian đó, việc nâng cấp và hỗ trợ kỹ thuật sẽ được gia hạn hàng năm nếu khách hàng có nhu cầu. Việc gia hạn không bắt buộc.

Nếu trong thời gian giấy phép còn hiệu lực, khách hàng thay đổi tên miền và chứng minh được việc thay đổi tên miền đó là hợp lý (tên miền cũ không còn sử dụng) thì sẽ được cung cấp giấy phép mới theo tên miền mới.

Để đảo bảo việc tuân thủ giấy phép, tệp tin phân quyền hệ thống sẽ được mã hóa Zend, trong đó có ghi tên miền được phép sử dụng cùng các thông tin chủ sở hữu khác. Ngoài tệp tin phân quyền, mã nguồn hệ thống được để ở trạng thái mở và được cung cấp theo giấy phép nguồn mở cho phép khách hàng tùy ý chỉnh sửa.

Website sử dụng phải giữ lại thông tin "Powered by toasoandientu.com" & thông tin "Bản quyền VINADES.,JSC" trên trang chủ trừ khi có giấy phép gỡ bỏ thông tin này khỏi trang chủ và cả Admin Control Panel.

Giới thiệu

Chat FaceBook