Xem demo Tòa Soạn Điện Tử

Bạn có thể xem demo cho Tòa soạn điện tử tại địa chỉ:

http://demo.toasoandientu.vn

Phiên bản demo chưa bao gồm các tính năng mở rộng của tòa soạn báo.

Nếu cần cấp tài khoản để xem thử chức năng phân quyền trong Admin Control Panel. Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chat FaceBook