Chăm sóc khách hàng

Nếu trong quá trình sử dụng bạn gặp phải bất cứ trục trặc kỹ thuật nào thì có thể gửi yêu cầu đến trung tâm trợ giúp khách hàng của chúng tôi.

Support ticket (24/7):

http://support.vinades.vn

Hỗ trợ

Chat FaceBook